Informace o nás:

 

V ordinaci Vás ošetří:

  • Lékařka - MUDr. Eva Horynová
  • Zdravotní sestra - Pavlína Bartková

 

Odborný životopis lékařky:

  • Promoce 3.LF UK Praha 1996
  • Atestace v oboru alergologie a klinické imunologie 2011
  • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů od ČLK
  • Licence pro výkon soukromé lékařské praxe
  • V oboru pracuje od r. 2007
  • Pravidelně se zúčastňuje vzdělávacích akcí pořádaných ČSAKI

Diplom, Licence