Informace o nás:

 

V ordinaci Vás ošetří

  • Lékařka: MUDr. Eva Horynová

  • Zdravotní sestry: Barbora Elsnerová, DiS. Šimůnková Tereza

 

Odborný životopis lékařky

  • Promoce 3.LF UK Praha 1996

  • Atestace v oboru alergologie a klinické imunologie 2011

  • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů od ČLK

  • Licence pro výkon soukromé lékařské praxe

  • V oboru pracuje od r. 2007

  • Pravidelně se zúčastňuje vzdělávacích akcí pořádaných ČSAKI

Diplom, Licence